Componist / dirigent Sarif Tribou

Parade naar Amare opgenomen in programma Festival Blazen aan het Spui 2022

In het najaar 2021 heeft het nieuwe culturele stadshart van Den Haag Amare haar deuren geopend.  In verband met Covid-19 kon de Parade naar Amare geen doorgang vinden in november, maar  inmiddels hebben we een passende datum kunnen vinden voor een herkansing en wel op zaterdag  21 mei 2022. Parade naar Amare zal aansluiten bij het festival Blazen aan het Spui.  

Festival Blazen aan het Spui 2022

Twan Dubbers, initiatiefnemer van Blazen aan het Spui : ‘Het idee voor de Parade naar Amare is  tijdens de pandemie ontstaan vanuit de gedachte dat we met zoveel mogelijk blazers vanuit de  HaFaBra en amateursymfonieorkesten uit de regio het nieuwe Haagse cultuurcomplex Amare  muzikaal gaan veroveren en zo corona ´wegblazen’. Componist Sarif Tribou heeft hiervoor een  geheel nieuw werk voor groot blaasorkest (alle orkesttypen) geschreven getiteld ‘De Verovering van  Amare’. Dit willen we met zoveel mogelijk blaasorkesten, blazersgroepen (b.v. uit symfonieorkesten  en bigbands) en individuele blazers op zaterdag 21 mei uitvoeren, samen met de slagwerkers van  Percossa op het Spuiplein voor Amare. 

Hiermee willen we als blaasmuzieksector een krachtig statement afgeven dat we er ondanks corona  nog zijn en dat het ook hoog tijd is dat er flink wordt geïnvesteerd in de toekomst van de blaasmuziek  in de regio. Verschillende orkesten hebben hun medewerking al toegezegd maar het zou geweldig  zijn als we met minimaal 250 muzikanten het Spuiplein kunnen vullen. 

De uitvoering 

Op zaterdag 21 mei van 11:30 – 13:30 uur speelt zich het geheel af in het centrum van Den  Haag en op het Spuiplein. Eerst spelen op verschillende locaties in het Centrum van Den Haag een aantal orkesten/bands korte optredens. Daarna trekken de muzikanten door de stad naar Amare. Rond 13:00 uur verzamelen alle deelnemers zich op het Spuiplein, waar rond  13:15 uur o.a. de gezamenlijke compositie zal worden uitgevoerd. Rond 13:30 uur zal Amare worden  ingenomen door alle deelnemers en wordt er vanuit Amare een hapje en een drankje aangeboden. Deelnemers aan de Parade hebben gratis toegang tot de  concerten van Blazen aan het Spui in de concertzaal van Amare op zaterdag 21 mei 2022. Zoals het concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen dat begint om 14.15 uur.

Laat ons je interesse weten om mee te spelen weten via dit formulier

Sarif Tribou 

Sarif Tribou (48) is een muzikaal leider/componist en librettist die zich bezighoudt met muziek,  theater en kunst in de breedste zin van het woord. Van oorsprong opgeleid als percussionist, werd  zijn interesse al gauw gelokt door storytelling in het algemeen en hoe muziek als kunstvorm daar  zoveel raakvlakken mee heeft. Zijn composities werden verhalen en omgedraaid. Na het afronden  van zijn muziekopleiding aan het Haagse en Rotterdamse Conservatorium studeerde hij aan de  ScriptAcademy, terwijl hij zich door de jaren heen verder ontwikkelde als muziektheaterdirigent. Sarif  kijkt er ontzettend naar uit om, samen met alle fantastische muziekgroepen, Amare met overgaven  te veroveren. De eigen kracht en talenten van de verschillende groepen worden ingezet om een een speciale compositie van circa 10 minuten te creëren. Dit wordt een muzikaal wervelend en bruisend  openingsfeest! 

De repetities 

We stellen het op prijs als deelnemende orkesten zelf al wat aandacht besteden aan het werk voordat de eerste repetitie wordt bezocht. Individuele deelnemers kunnen als daar behoefte aan is in overleg aansluitend op repetities van deelnemende orkesten. Er zijn meerdere mogelijkheden om te repeteren, deelname zonder repetitie is helaas niet mogelijk. Mocht het lastig zijn alle repetities bij te wonen dan kan ook daarover worden overlegd.

Op zondag 1 mei en zaterdag 7 mei 2022 zullen er op beide dagen van 13.00 – 16.00 uur gezamenlijke repetities plaatsvinden in het centrum van Den  Haag.

De planning 

Ontvangst demo en bladmuziek: Na aanmelding 

Gezamenlijke repetities 

1e repetitie – zondag 1 mei 13.00 – 16.00 uur

2e repetitie – zaterdag 7 mei 13.00 – 16.00 uur, Sporthal Oranjeplein Den Haag

Uitvoering zaterdag 21 mei 2022  

Aanvang deelnemers op startlocaties: 10:30 – 11:00 uur 

Optredens orkesten/groepen/bands centrum Den Haag 11:30 – 12.30 uur 

Parade naar Amare:

Uitvoering gezamenlijke compositie Spuiplein: 13:15 uur 

Veroveren van Amare (borrel) : 13:30 uur 

(Optioneel) : Bezoek Concert Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen concertzaal Amare : 14.15 uur – 16.00 uur

Vragen & antwoorden:

Gaat het evenement door als het slecht weer is? 

We houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, als organisatie doen we niets wat  niet veilig is. De maand mei kan wisselend zijn en veel instrumenten kunnen niet in kou en/of regen  buiten bespeeld worden, hier houden we als organisatie rekening mee.  

Is er een coronascenario? 

Gedurende het traject houden we als organisatie nauwlettend de coronamaatregelen in de gaten.  Vooralsnog ontwikkelen we de plannen en zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 21 mei 2022.  Mocht het evenement vanwege (strengere) coronamaatregelen niet kunnnen plaatsvinden dan zal er  door de organisatie een plan worden gemaakt waar we alle deelnemende groepen tijdig van op de  hoogte zullen brengen.  

Zijn er mogelijkheden voor deelnemende groepen om tijdens Parade naar Amare te flyeren? Ja, tenzij dit niet wordt goed gekeurd door de Gemeente Den Haag. De organisatie neemt deze  mogelijkheid in ieder geval mee bij het aanvragen van de vergunning.    

Laat ons je interesse weten om mee te spelen weten via dit formulier

Contactgegevens  

Indien er vragen zijn gedurende het traject kan er contact opgenomen worden via: 

Sherry Lee Jansen 

Telefoon: 070 383 87 13 

Mail: productie@lustr.nl