Blazen aan het Spui Den Haag en de Zuid-Hollandse Bond van Muziekgezelschappen organiseren op 22 januari a.s. de Jonge Blazersdag Den Haag. Een inspirerende dag rondom jonge blazers, jeugdbeleid, ledenwerving en muziekeducatie. Dus zorg dat je erbij bent!

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie en CultuurSchakel Den Haag

Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest

Het play-in orkest wordt geleid door topdirigent Erik van de Kolk. Dit Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest zal onder meer het werk Ubuntu dat componiste Suzanne Welters spelen. Dit werk is speciaal voor de Jonge Blazersdag Den Haag geschreven. Ubuntu is de Afrikaanse filosofie van verbondenheid, kortom een thema dat helemaal aansluit bij de opzet van de dag.

Het Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest verzorgt samen met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest de première van Ubuntu als afsluiting van het middagprogramma. ‘s Avonds verzorgt het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Danny Oosterman een concert. Zij zullen onder andere het werk Stromingen van Henk van Lijnschooten spelen, een van de pioniers op het gebied van blaasmuziek en educatie.  

We organiseren deze Jonge Blazersdag Den Haag in het hartje van de stad, waarbij de ontmoeting tussen jonge muzikanten uit de hele provincie centraal staat. Het accent ligt op blazers, maar slagwerkers uit jeugdorkesten kunnen natuurlijk ook meedoen aan deze play-in.

Tegelijkertijd zijn er verschillende inspiratiesessies voor ouders, bestuurders en andere belangstellenden. Hierin kijken we naar inspirerende voorbeelden van succesvol jeugdbeleid binnen verenigingen. Ook bespreken we de kansen en uitdagingen voor onze eigen situatie. 

Planning Jonge Blazersdag Den Haag            

Programma onder voorbehoud

22 januari 2022

10.00 – 16.00 uur: Play-in Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest / Inspiratiesessies                                                                                       

16.00 – 17.00 uur: afsluiting Play-in (samen met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest)     

Diner                                                                          

19.00 – 20.30 uur: Concert Nationaal Jeugd Fanfare Orkest                                                                                

Locatie: Amare – Spuiplein 150 Den Haag                           

Aanmelding Jonge Blazersdag Den Haag

De play-in op de Jonge Blazersdag Den Haag is bedoeld voor jeugdleden van muziekverenigingen (HaFaBra), blazers van jeugd(symfonie)orkesten/ensembles en individuele jonge blazers uit de provincie Zuid-Holland. Dus voor houtblazers, koperblazers en slagwerkers.

Aanmelden muzikanten voor het Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest: KLIK HIER!

Aanmelden deelnemers inspiratiesessies: KLIK HIER!

N.B. Ook oudere leden die lid zijn van jeugdorkesten/B-orkesten/opleidingsorkesten kunnen meespelen met het Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest. Ook slagwerkers die lid zijn van de deelnemende orkesten kunnen zich aanmelden. 

Repertoire

Naast Ubuntu zullen er nog een aantal composities worden gespeeld, waarbij we uiteraard rekening houden met niveauverschillen binnen het orkest. Daarom is het verstandig om met de eigen muziekdocent of dirigent te overleggen of deelname al haalbaar is (mede in verband met de lengte van de dag).

Meedoen en plezier in het samenspelen zijn tijdens de dag het allerbelangrijkste. Tijdens deze inspirerende dag zijn er professionele muziekdocenten aanwezig die de deelnemers ondersteunen. Op het inschrijfformulier kan het niveau van de deelnemers aan worden gegeven. Hulp nodig bij het invullen van je niveau? Vraag dan je eigen muziekdocent of dirigent. 

Als de maximale bezetting voor een instrument of het hele orkest bereikt is, zoeken we naar een praktische oplossing zodat zoveel muzikanten mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door het vormen van een slagwerkensemble en/of het opsplitsen van het Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend! Daarom sturen we na inschrijving een bericht of er plek voor jou is om mee te spelen en verwachten we dat je er bij bent. Het is de bedoeling dat alle deelnemers zelf een lunchpakket meenemen.

INSCHRIJVEN KLIK HIER!

Inspiratiesessies

Tijdens de repetities van het Blazen aan het Spui XL Jeugdorkest zijn er verschillende sessies rondom het thema jeugd en blaasmuziek. Natuurlijk hopen we op grote belangstelling van (meereizende) ouders, bestuursleden, docenten en dirigenten. Zo kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de blaasmuziek in de regio. 

Belangstelling voor het bijwonen van en deelnemen aan de inspiratiesessies? KLIK HIER!

Programma onder voorbehoud

Programma Inspiratiesessies

  • Tact Muziek: Interactieve presentatie

Tact Muziek uit Gelderland is de initiatiefnemer van het succesvolle ‘Klasse(n)orkest’. Zij zijn expert op het gebied van samenwerking tussen muziekverenigingen en basisonderwijs. We hebben Tact Muziek uitgenodigd om hun expertise te delen over (jeugd)ledenwerving en het werken aan een ‘vitale vereniging’.   

  • Praktijkvoorbeeld: Hoe bouw je als muziekvereniging een relatie op met basisscholen? 

Muziekvereniging Phoenix uit Wateringen werkt al een tijdje samen met Tact Muziek om het Klasse(n)orkest op basisscholen in Wateringen op te starten. Michel Overtoom van Phoenix deelt zijn ervaringen.

  • KOO: Kansen voor blaasmuziek in de stad?

KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) is in Den Haag actief op scholen waar cultuureducatie niet vanzelf gaat. Blaasmuziek biedt kansen om kinderen op laagdrempelige manier muziekonderwijs aan te bieden. Welke kansen liggen hier voor muziekverenigingen? Wat heb je scholen te bieden en hoe weet je elkaar te vinden? 

  • The American School of The Hague: Blaasmuziek binnen school

The American School of the Hague is internationaal bekend vanwege het succesvolle  muziekcurriculum. Benjamin Fox is dirigent van het schoolharmonieorkest en vertelt over zijn ervaringen met blaasmuziek als onderdeel van het lesprogramma.

  • Jelle Roeper: Inclusie voor muziekverenigingen

Inspirator Jelle Roeper maakt muziekverenigingen bewust van de kansen die er liggen als verenigingen zich open stellen voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking. Al enkele verenigingen uit Den Haag en regio toonden interesse voor het vormen van een zogenaamd G-orkest. Jelle biedt inspiratie en laat zien wat jij kunt doen!

  • Blazen aan het Spui: Next Level Blaasmuziek

Met het plan Next Level Blaasmuziek wil Blazen aan het Spui de komende jaren bijdragen aan de zichtbaarheid en ontwikkeling van de HaFaBra sector in de regio Den Haag. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie. We nemen de uitkomsten mee voor de verdere ontwikkeling van het plan Next Level Blaasmuziek.

Beeldmateriaal & privacy                                                                                                       

We vinden het belangrijk om in beeld te brengen hoe waardevol het is om kinderen en jongeren samen muziek te laten maken in (blaas)orkesten en ensembles. Daarom maken we foto’s en video’s. Bij inschrijving ga je akkoord met het gebruik van beeldmateriaal. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Coronamaatregelen                                                                                                        

Wanneer van toepassing volgen we tijdens de Jonge Blazersdag Den Haag de dan geldende richtlijnen vanuit de overheid rond COVID-19. 

Contactgegevens organisatie Jonge Blazersdag Den Haag

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mailtje!