De Zuid-Hollandse Bond van Muziekgezelschappen en Blazen aan het Spui Den Haag hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie van de Jonge Blazersdag Zuid-Holland 2023 op zaterdag 25 maart a.s. in Den Haag–Ypenburg.

De Jonge Blazersdag Zuid-Holland bestaat uit een play-in voor jonge blazers uit de hele provincie en tegelijkertijd zijn er sessies op het gebied van jeugdbeleid voor iedereen die zich bezig houdt met muziekeducatie en talentontwikkeling van blazers binnen muziekverenigingen en orkesten. Locatie is het Trainingscentrum van de Politie Haaglanden in Den Haag – Ypenburg, thuisbasis van de Koninklijke Politiekapel Haaglanden.

Meld je meteen aan!

Om jezelf en/of anderen aan te melden bestel je eerst het aantal benodigde tickets (€ 5 per persoon) via de ticketlink. Vervolgens ontvang je van ons z.s.m. een formulier waarmee je de benodigde gegevens per deelnemer / bezoeker kunt doorgeven.    

Play-in met première

Voor jeugdleden (HaFaBra, blazers jeugdsymfonieorkesten etc.) organiseren we een play in onder leiding van dirigent Paul van Gils. Centraal staat de uitvoering van het nieuwe werk Ubuntu voor (jeugd)orkest en flexbezetting dat kan worden uitgevoerd door jonge muzikanten van alle niveau’s. Componiste Suzanne Welters heeft dit werk in 2021 geschreven in opdracht van de ZHBM voor alle aangesloten verenigingen.

Alle verenigingen aangesloten bij de ZHBM konden Ubuntu  kosteloos aanvragen via Blazen aan het Spui. De sluitingsdatum hiervoor was 7 februari jl. Wilt u Ubuntu alsnog zelf aanschaffen dan kan dat via Molenaar Edition (deelnemers aan de Jonge Blazersdag 2023 kunnen gebruik maken van een speciale korting!). De bedoeling is dat zoveel mogelijk orkesten het werk instuderen en gezamenlijk uitvoeren op 25 maart.

Workshops / inspiratiesessies / netwerkbijeenkomst

Parallel aan de play-in zijn er op 25 maart voor bestuursleden, leden die actief zijn op het gebied van jeugdbeleid, dirigenten en muziekdocenten inspiratiesessies door experts op dit terrein, zoals Ivo Kouwenhoven. We bieden de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op educatief gebied zowel binnen als buiten de HaFaBrawereld. Op korte termijn wordt het programma bekendgemaakt.

Belangrijkste doel is om met anderen in contact te komen waardoor er in de provincie meer verbinding ontstaat binnen de HaFaBra-wereld onderling en met andere terreinen van muziekonderwijs en talentontwikkeling.

Kerngegevens

Jonge Blazersdag Zuid-Holland 2023
Organisatie: Zuid-Hollandse Bond van Muziekgezelschappen / Blazen aan het Spui Den Haag 
Zaterdag 25 maart 2023 – 10.00 tot 16.15 uur.
Gebouw De Yp Politie Haaglanden 
Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag – Ypenburg

Programma

• Play-in met megajeugdblaasorkest o.l.v. Paul van Gils 
• Netwerkbijeenkomst voor bestuursleden een overige belangstellenden (dirigenten, docenten, ouders)
• Inspiratiesessies o.a. over thema’s die raakvlak hebben met jeugdbeleid (door o.m. Ivo Kouwenhoven) 
• Slotpresentatie play-in (15.30 uur – 16.15 uur)
• Kosten € 5 per deelnemer/bezoeker (zowel jeugd als volwassenen / koffie, thee en limonade inbegrepen)

Aanmelden 

Deelnemers aan de play – in en overige bezoekers kunnen zich via deze TICKETLINK aanmelden. Je ontvangt dan van ons een formulier om verdere gegevens aan te leveren i.v.m. je deelname / bezoek en toegang tot Gebouw De Yp. Voor vragen : mail naar info@blazenaanhetspui.nl. De aanmeldingstermijn is verschoven naar 22 maart a.s. Voor het aantal beschikbare plaatsen geldt : Vol = vol.

Haagse Kindermuziekdag 

Op zaterdag 1 april staat het Atrium van het Haagse stadhuis in het teken van de landelijke Kindermuziekweek. Blazen aan het Spui zal hier ook aan deelnemen, het is de bedoeling om met deelnemers van de Jonge Blazersdag ook een optreden te verzorgen tijdens deze dag. Zo brengen we jonge blazers ook buiten onze eigen sector in beeld! Noteer deze datum ook alvast in de agenda.

Cultuurschakel
Fonds voor Cultuurparticipatie