Stichting Buccina

RSIN 823081606

Valkenboskade 419

2563JA ‘s-Gravenhage

blazenaanhetspui@gmail.com

Website www.blazenaanhetspui.nl

Statutaire zetel Amsterdam

Datum akte van oprichting 18-10-2010

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen en promoten van uitvoeringen van hoogwaardige symfonische blaasmuziek;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  4. het werven van fondsen;
  5. het geven van voorlichting met betrekking tot symfonische blaasmuziek;
  6. het organiseren en/of ondersteunen van voor publiek toegankelijke concerten;
  7. het organiseren en/of ondersteunen van op promotie gerichte activiteiten.
  8. De stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuur

Voorzitter: Frank Lagerveld (associate partner Wissema Group Den Haag)

Secretaris: Jaap van Herwijnen (eigenaar Jaap. Interim Financial) 

Penningmeester: Godelieve Stratermans (eigenaar / accountant ZIJ – SPAN)

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestemming liquidatiesaldo

Overeenkomstig de statuten zal het liquidatiesaldo ten gunste komen van een rechtspersoon met een equivalente doelstelling als stichting Buccina.

Daarnaast zullen derden mits er schulden zijn financieel tegemoet worden gekomen.

Beleidsplan

Blazen aan het Spui is een activiteit van stichting Buccina. Stichting Buccina is opgericht in 2010 door Twan Dubbers om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op uitvoering en promotie van muziek voor blazers, blazersensembles en blaasorkesten. De concertserie Blazen in de Beurs (in de Amsterdamse Beurs van Berlage) was tot 2017 de eerste activiteit van de stichting.

In 2015 startte in Den Haag naar het voorbeeld van Blazen in de Beurs een tweede concertserie voor symfonische blaasmuziek onder de naam Blazen aan het Spui in de Nieuwe Kerk. Ondertussen vinden concerten ook plaats in de nieuwe concertzaal Amare. Naast deze podiumfunctie (met o.a. een terugkerend festival en activiteiten op het gebied van participatie en educatie) is het onze ambitie om Blazen aan het Spui uit te laten groeien tot een platform voor blaasmuziek.

Activiteiten

De stichting initieert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van de symfonische blaasmuziek als genre. Hiermee willen we een groter publiek bekend maken met zowel de artistieke waarde en veelzijdigheid van dit genre als met de amateurorkesten en professionele ensembles die dit repertoire op hoog niveau uitvoeren.

Voor de blaasorkesten geldt dat er grote behoefte is aan podia waar deze muziek tot zijn recht komt en waar de ambitieuze amateurmusicus zich kan richten op het musiceren alleen. Daarom richt stichting Buccina zich vooral op de organisatie van concerten en festivals voor en door harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands en overige blazersensembles.

In Den Haag zijn er ieder seizoen concerten met telkens 2 orkesten in de Nieuwe Kerk. Deze locatie is akoestisch en logistiek geschikt voor kleine tot middelgrote blazersensembles en blaasorkesten, en heeft ook een passende capaciteit qua publiek. De kerk is recent aangepast zodat de opstelling voor orkesten en publiek is verbeterd en het ook mogelijk is gebruik te maken van het monumentale Duyschot-orgel. Concerten met grotere orkesten en meer dan 350 bezoekers vinden plaats in de nieuwe concertzaal van Amare onder de naam Blazen aan het Spui XL.

Festival

In 2018 organiseerde stichting Buccina met groot succes het eerste festival Blazen aan het Spui. Drie dagen lang waren er concerten, workshops, interviews, lezingen, een expositie en een film rondom componist Johan de Meij. Doel van het festival is een breed publiek kennis te laten maken met de wereld van blazers en blaasorkesten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de amateurmuziek sector in de regio Haaglanden (nadruk op harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands). Dit doen we door verbindingen te leggen tussen amateurmusici en professionals, eigentijdse muziek, symfonische muziek en blaasmuziek. In mei 2022 organiseren we het tweede Festival Blazen aan het Spui, met dit keer componist Rob Goorhuis in de hoofdrol.

Platform

Blazen aan het Spui wil als platform voor blaasmuziek bijdragen aan de amateurmuziekbeoefening en muziekeducatie in de regio. Samen met amateurmuziekverenigingen, onderwijs, koepelorganisaties en culturele instellingen werken we aan het plan Next Level Blaasmuziek dat een impuls moet bieden aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de blaasmuzieksector. In het plan bundelen we activiteiten die we al aanbieden zoals instrumentale workshops voor amateurmusici en conservatoriumstudenten, masterclasses voor dirigenten en componisten,  inspiratiesessies voor bestuurders op het gebied van diversiteit en inclusie en netwerkbijeenkomsten voor verenigingen op het gebied van jeugdopleiding.