Stichting Buccina

RSIN 823081606

Valkenboskade 419

2563JA ‘s-Gravenhage

blazenaanhetspui@gmail.com

Website www.blazenaanhetspui.nl

Statutaire zetel Amsterdam

Datum akte van oprichting 18-10-2010

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen en promoten van uitvoeringen van hoogwaardige symfonische blaasmuziek;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  4. het werven van fondsen;
  5. het geven van voorlichting met betrekking tot symfonische blaasmuziek;
  6. het organiseren en/of ondersteunen van voor publiek toegankelijke concerten;
  7. het organiseren en/of ondersteunen van op promotie gerichte activiteiten.
  8. De stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuur

Voorzitter: Frank Lagerveld (associate partner Wissema Group Den Haag)

Secretaris: Jaap van Herwijnen (eigenaar Jaap. Interim Financial) 

Penningmeester: Lonneke Regter (directeur Fonds Sluyterman van Loo, toezichthouder en cultureel ondernemer)

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestemming liquidatiesaldo

Overeenkomstig de statuten zal het liquidatiesaldo ten gunste komen van een rechtspersoon met een equivalente doelstelling als stichting Buccina.

Daarnaast zullen derden mits er schulden zijn financieel tegemoet worden gekomen.

Beleidsplan

Achtergrond

Stichting Buccina is opgericht in 2010 door Twan Dubbers om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op uitvoering en promotie van muziek voor blazers, blazersensembles en blaasorkesten. De in 2007 gestarte Amsterdamse concertserie Blazen in de Beurs (van Berlage) was tot 2017 de belangrijkste activiteit van de stichting. 

Blazen in de Beurs, een initiatief van hoboïst/dirigent Ton van de Kieft, ontwikkelde zich tot een geliefd podium voor blaasmuziek. Er speelden amateurorkesten uit de regio Noord-Holland, ensembles van het conservatorium van Amsterdam maar ook (inter)nationaal befaamde groepen zoals de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Koninklijke Harmonie van Thorn, het Gelders Fanfare Orkest, Stockholm Chamber Brass en koperensemble NEOS Brass. Bijzonder origineel en nieuw repertoire van componisten als Jeff Hamburg, Ed de Boer, Marco Pütz werd uitgevoerd en er vonden bijzondere samenwerkingen plaats met b.v. strijkensemble de Fancy Fiddlers, het Brabant Koor, solisten zoals violiste Carla Leurs, tubaïst Perry Hoogendijk, trombonist Jörgen van Rijen en saxofonist Ties Mellema. Regelmatig werden er aan concerten workshops voor amateurmusici (saxofonisten, klarinettisten, koperblazers) gekoppeld. Meerdere concerten werden uitgezonden door De Concertzender en NPO Radio 4.

Na de beëindiging van de concertserie in de Beurs van Berlage zijn er nog een aantal concerten ondersteund in de NedPho Koepel en de Duif, beide locaties van stichting Stadsherstel. Momenteel zijn er geen plannen om de serie in Amsterdam op een andere locatie te continueren. 

In 2015 startte in Den Haag naar het voorbeeld van Blazen in de Beurs een tweede concertserie voor symfonische blaasmuziek onder de naam Blazen aan het Spui. Naast het uitbouwen van de concertserie (met o.a. een terugkerend festival en bijzondere programmering) is het de ambitie om Blazen aan het Spui door te laten groeien tot een platform voor blaasmuziek in de regio Den Haag.

Activiteiten

De stichting initieert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van de symfonische blaasmuziek als genre. Hiermee willen we een groter publiek bekend maken met zowel de artistieke waarde en veelzijdigheid van dit genre als met de amateurorkesten en professionele ensembles die dit repertoire op hoog niveau uitvoeren. 

Voor de blaasorkesten geldt dat er grote behoefte is aan podia waar deze muziek tot zijn recht komt en waar de ambitieuze amateurmusicus zich kan richten op het musiceren alleen. Daarom richt stichting Buccina zich vooral op de organisatie van concerten en festivals voor en door harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands en overige blazersensembles. 

In Den Haag zijn er ca. 4 – 6 concerten met telkens 2 orkesten op zaterdagavond in de Nieuwe Kerk. Deze locatie is akoestisch en logistiek geschikt voor kleine tot middelgrote blazersensembles en blaasorkesten, en heeft ook een passende capaciteit qua publiek. De kerk is recent aangepast zodat de opstelling voor orkesten en publiek is verbeterd en het ook mogelijk is gebruik te maken van het monumentale Duyschot-orgel. Naar verwachting kunnen concerten met grotere bezetting ook plaats gaan vinden in de grote zaal van het nieuwe concertgebouw Amare.

Festival

In 2018 organiseerde stichting Buccina met groot succes het eerste festival Blazen aan het Spui. Drie dagen lang waren er concerten, workshops, interviews, lezingen, een expositie en een film rondom componist Johan de Meij. Doel van het festival is een breed publiek kennis te laten maken met de wereld van blazers en blaasorkesten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de amateurmuzieksector in de regio Den Haag (nadruk op harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands). Dit doen we door verbindingen te leggen tussen amateurmusici en professionals, eigentijdse muziek, symfonische muziek en blaasmuziek. Het volgende festival zal in 2022 plaatsvinden.

Educatie en ontwikkeling

Blazen aan het Spui ontplooit diverse initiatieven op het terrein van educatie en life long learning. Zo organiseerden wij samen met Nieuw Geluid in 2017 klarinetfestival Klarifest en in februari 2019 de Brass Bootcamp voor koperblazers met trompettist Adam Rapa, i.s.m. het koperensemble van het Koninklijk Conservatorium / Codarts Rotterdam en Amsterdam Brass. Deze activiteiten willen wij ook verder ontwikkelen als onderdeel van het hierboven genoemde regionale platform voor blaasmuziek.