Stichting Buccina

RSIN 823081606

Valkenboskade 419

2563JA ‘s-Gravenhage

blazenaanhetspui@gmail.com

Website www.blazenaanhetspui.nl

Statutaire zetel Amsterdam

Datum akte van oprichting 18-10-2010

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen en promoten van uitvoeringen van hoogwaardige symfonische blaasmuziek;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  4. het werven van fondsen;
  5. het geven van voorlichting met betrekking tot symfonische blaasmuziek;
  6. het organiseren en/of ondersteunen van voor publiek toegankelijke concerten;
  7. het organiseren en/of ondersteunen van op promotie gerichte activiteiten.
  8. De stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuur

Voorzitter :         Frank Lagerveld (associate partner Wissema Group Den Haag)

Secretaris :         Jaap van Herwijnen (manager Deloitte Audit Advisory)

Penningmeester:    Lonneke Regter (cultuur ondernemer en toezichthouder)

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestemming liquidatiesaldo

Overeenkomstig de statuten zal het liquidatiesaldo ten gunste komen van een rechtspersoon met een equivalente doelstelling als stichting Buccina.

Daarnaast zullen derden mits er schulden zijn financieel tegemoet worden gekomen.

Beleidsplan

Historie

Stichting Buccina is opgericht in 2010 door Twan Dubbers om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op uitvoering en promotie van muziek voor blazers, blazersensembles en blaasorkesten. De in 2007 gestarte concertserie Blazen in de Beurs (van Berlage) is sinds 2010 een van de activiteiten.

Blazen in de Beurs ontwikkelde zich tot een geliefd podium voor orkesten en ensembles uit het gehele land,, waaronder (naast vele amateurorkesten) de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Koninklijke Harmonie van Thorn, het Gelders Fanfare Orkest, Stockholm Chamber Brass en saxofoonkwartet The Four Baritones. Bijzonder origineel en nieuw repertoire van componisten als Jeff Hamburg, Ed de Boer, Marco Pütz werd uitgevoerd en bijzondere samenwerkingen met b.v. de Fancy Fiddlers, het Brabant Koor, solisten zoals violiste Carla Leurs, tubaïst Perry Hoogendijk, trombonist Jörgen van Rijen en saxofonist Ties Mellema vonden plaats. Workshops voor amateurmusici (saxofonisten, klarinettisten, koperblazers) werden met enige regelmaat aan concerten gekoppeld. Meerdere concerten werden uitgezonden door De Concertzender of NPO Radio 4.

Met Blazen aan het Spui is er in 2015 in de Haagse Nieuwe Kerk een tweede concertpodium voor symfonische blaasmuziek in de Randstad ontstaan. In de Nieuwe Kerk zijn er per jaar ca. vier concerten met per concert 100 – 350 bezoekers, de publieke belangstelling en betrokkenheid van amateurorkesten uit de regio en daarbuiten bij de serie neemt toe.

Bijzondere samenwerkingen vonden plaats met blazerscollectief Nieuw Geluid waaraan ook blazers van het Residentie Orkest meewerkten. Enkele concerten werden al opgenomen door De Concertzender en Omroep Brabant.

Activiteiten

De stichting initieert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van de symfonische blaasmuziek als genre. Hiermee willen we een groter publiek bekend maken met zowel de artistieke waarde en veelzijdigheid van dit genre als met de amateurorkesten en professionele ensembles die dit repertoire op hoog niveau uitvoeren.

Voor de blaasorkesten geldt dat er grote behoefte is aan podia waar deze muziek tot zijn recht komt en waar de ambitieuze amateurmusicus zich kan richten op het musiceren alleen. Daarom richt stichting Buccina zich vooral op de organisatie van concerten en festivals voor en door harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands en overige blazersensembles.

In Amsterdam gaan we in de komende periode vaker concerten organiseren op alternatieve locaties omdat de Beurs van Berlage minder beschikbaar is dan voorheen. Al eerder is uitgeweken naar de NedPho – koepel in Amsterdam Oost, maar ook De Duif aan de Prinsengracht en Muziekgebouw aan het IJ zijn interessant. Er zijn contacten gelegd met o.a. Stadsherstel over mogelijke samenwerking. Een mogelijke nieuwe naam is Blazen aan het IJ om de koppeling met de Beurs van Berlage los te laten.

In Den Haag zijn er ca. 4 – 5 concerten met 2 orkesten op zaterdagavond in de Nieuwe Kerk. Deze locatie is akoestisch en logistiek geschikt voor kleine tot middelgrote blazersensembles en blaasorkesten. Grotere ensembles of b.v. ensembles met solisten komen in de knel, zichtlijnen voor het publiek zijn dan minder ideaal. Er zijn plannen om de hangende geluidsschermen, die nu een ideale opstelling en belichting onmogelijk maken, flexibel te maken zodat de ruimte optimaal kan worden gebruikt. Tegelijkertijd zal het historische Duyschot-orgel worden gerenoveerd, de combinatie blaasorkest – orgel biedt interessante mogelijkheden voor de programmering.

Met zowel de reguliere concerten als bijzondere activiteiten willen we voldoende publiek opbouwen zodat Blazen aan het Spui ook een vast onderdeel kan blijven van de programmering van de in aanbouw zijnde concertzaal aan het Spui.

Festival

In 2018 vindt het eerste festival Blazen aan het Spui plaats. Dit festival zal eens per twee jaar worden georganiseerd rondom een bekende componist uit de blaasmuziekwereld. Doel van het festival is een breed publiek kennis te laten maken met de wereld van blazers en blaasorkesten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de amateurmuzieksector in de regio Haaglanden (nadruk op harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands). Dit doen we door verbindingen te leggen tussen amateurmusici en professionals, eigentijdse muziek, symfonische muziek en blaasmuziek.

Educatie en ontwikkeling

Blazen aan het Spui ontplooit diverse initiatieven op het terrein van educatie en life long learning. Een goed voorbeeld is de komende activiteit in februari 2019, de Brass Bootcamp voor koperblazers. De bekende trompettist Adam Rapa geeft mastererclasses, het koperensemble van het Koninklijk Conservatorium / Codarts Rotterdam verzorgt een concert in de Nieuwe Kerk samen met brassband Amsterdam Brass. Deelnemers zijn leerlingen van diverse Haagse muziekonderwijsinstellingen zoals het Koninklijk Conservatorium, de Muziek Academie, en buiten Den Haag Codarts Hogeschool Rotterdam en Stichting Regionaal Muziek Onderwijs (Westland).